Twój kontakt: Tino Goebel
+49 834 161609

Nota prawna

BEMER Int. AG
Austrasse 15
FL - 9495 Triesen
Tel. +423 / 399 39 99
E-mail: info@bemergroup.com

Wyłączenie odpowiedzialności

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wykorzystaniem niekompletnych lub błędnych informacji, są zasadniczo wykluczone.

Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej zawartości bez uprzedniego powiadomienia wzgl. do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Mimo starannej kontroli zawartości nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron powiązanych odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Wszystkie dane zawarte na tej stronie, informacje, wyniki, oferty itp. zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i sprawdzone przez autora z możliwie największą starannością. Niemniej nie można całkowicie wykluczyć błędów. Dlatego wszystkie informacje itp. prezentowane są bez żadnych zobowiązań ani gwarancji. Nie stanowią one wyraźnie żadnej porady medycznej.
Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez użytkownika z witryny, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może być niemożliwe.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google danych o Tobie w sposób i dla celów określonych powyżej.